Seadmete hoolduse ja müügigarantii tingimused

IESPRESSO OÜ on ametlik Mitaca maaletooja ja seadmete hooldaja kes vajadusel on volitatud teostama ka remonttöid.

Kui Sul on oma seadmega tekkinud mõni probleem või küsimus, siis esmalt kontrolli, kas kasutad seadet vastavalt kasutusjuhendile. Kui seade siiski ei tööta, tee vastav pöördumine meie e-posti aadressile info@iespresso.ee. Manusena palume kaasa lisada ka seademe soetusdokumendi. Seadme valest kasutamisest tingitud puudused kõrvaldame vastavalt kokkuleppele, olenevalt konkreetsest tekitatud veast.

Pretensiooni esitamise õigus

Veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal.
Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul meie poole, saates e-kirja aadressile info@iespresso.ee 
Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel.